Селекционна процедура за избор на участници в международна образователна мобилност, която ще се състои в град Майнц, Германия

от | Новини, Новини ученици

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с изпълнението на дейности по ЕРАЗЪМ+ проект, свързан с Акредитацията на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” обявяваме селекционна процедура за избор на участници в международна образователна мобилност, която ще се състои в град Майнц, Германия с любезното домакинство на немското училище OTTO-SCHOTT-GYMNASIUM. По време на дейностите учениците ще повишат своите знания в областта на: експерименталния подход в биологията и химията, приложение на зелените практики във формалното и неформално образование, европейско гражданство и не на последно място своите спортни умения в прекрасния спортен комплекс на OTTO-SCHOTT-GYMNASIUM.

Мобилността ще се състои в периода: 28.04.2024 – 03.05.2024.

✅Ще бъдат включени 10 ученици от ПМГ “Акад. Боян Петканчин” от 9. и 10. клас с интереси в областта на природните науки – биология, химия, физика.

🔍 Желаещите ученици да подадат своите мотивационни писма на електронна поща:

info-2601029@edu.mon.bg

Срок за подаване до: 04.02.2024 г.

✏️ В мотивационните писма да се съдържа следната задължителна информация:

– трите имена на ученика

– клас, адрес, телефон

– интереси и постижения

– среден успех на ученика по английски език през настоящата учебна година 2023-2024

– среден успех на ученика по биология и ЗО през настоящата учебна година 2023-2024

– среден успех на ученика по химия и ООС през настоящата учебна година 2023-2024

– брой неизвинени отсъствия.

⚡️⚡️Ръководители на учениците и членове в селекционната комисия ще бъдат г-жа Маргарита Козалиева-Тенева – старши учител по биология и химия и г-жа Камелия Златанова – учител по немски език.

⭐️ УСПЕХ!