Стартиране на информационна кампания свързана с дейностите по проект „Research and conservation the biodiversity and climate“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Проектът „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“ е с продължителност 24 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 30.10.2022 г.

Договор на проект: № 2020-1-BG01-KA229-079123_1

Координатор на проектните дейности е ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в партньорство с IES Río Verde, Marbella – училище от Испания и Agrupamento de Escolas do Barreiro, Barreiro – училище от Португалия. Сайтовете на училищата партньори могат да бъдат разгледани от следните линкове:

IES Río Verde – www.iesrioverde.es

Agrupamento de Escolas do Barreiro – http://www.aebarreiro.pt

Проектът е насочен към надграждане на изследователските и практически знания и умения на учениците в областта на природните науки за правилното осъзнаване на влиянието на климатичните промени върху формирането на биоразнообразието преди и сега и намиране на възможности за подобряване на положението в бъдеще. Планираните екипни дейности ще провокират формирането на интереси и мотивация, положителни самоизяви, взаимодействие, контрол и самоконтрол. Тренингите на открито и проектно-базирано обучение ще засилят стремежа на участниците към самоусъвършенстване с екологична насоченост, за личностна активност и социално включване, за приложение на собствени идеи и опит в разнообразни условия. Осъзнавайки значимостта на знанията за природата, биологичното разнообразие и начините за тяхното опазване проектнити дейности ще бъдат интегрирани във формалното учебно съдържание по биология, география, изобразително изкуство и ИКТ, което ще е предпоставка за постигане целите на проекта – анализиране на екологични проблеми, участие в тяхното разрешаване и предприемане на действия за поддържане и подобряване на околната среда и др. 

В училищната възраст за децата се полагат основите на екологичното възпитание в условията на изключително иновационното разнообразие на технологии и различни дейности. Планирането и провеждането на занятия по екологично възпитание с помощта на мултимедийни устройства ще позволи образователното съдържание да бъде обогатено визуално и звуково. Предвидените мероприятия по време на изпълнение на проекта ще окажат силно възпитателно и образователно въздействие върху децата, тъй като са свързани и с практическото овладяване на умения за опазване на природната среда .Всичко това ще затвърди представата у младите хора за устойчиво развитие на природата.

По време на изпълнение на проекта участниците ще изследват флората и фауната на три различни места в Европа – крайбрежието на южното Черноморие и на Средиземно море и Лисабонския бряг на Атлантическия океан. Това ще им позволи да направят важни съпоставки и изводи.

В хода на изпълнение на проекта са планирани да се проведат три образователни мобилности.

  • През месец април 2021 година в България
  • През месец октомври 2021 година в Португалия
  • През месец април 2022 година в Испания

Проектът е стартиран и за онлайн изпълнение на европейската платформа eTwinning, където онлайн предизвикателствата са не по-малко интересни от срещите face-to-face 🙂

За заявяване на своето желание за включване в проекта учениците от ПМГ попълват електронен формуляр в MS Forms на OFFICE 365.

Линк към формуляра:

 https://bit.ly/3dGekJp

След достигане на крайната дата за подаване на заявления училищна комисия ще проведе заседание за тяхното разглеждане, обобщение и изготвяне на списък с учениците-участници в проекта, за което учениците своевременно ще бъдат уведомени по електронните си пощи в Office 365.

Можем да стартираме с изработването на логото на проекта. Разгърнете своята креативност и го нарисувайте с използване на различни инструменти, материали или онлайн платформи.

Запазеното лого в PNG формат изпращайте на мейл: resources@pmg-haskovo.org /препоръчителна резолюция за изображенията 1300:700/