Удължаване на срока з аподаване на заявление от ученици за участие в „Еразъм+“ „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Уважаеми ученици,

Срокът за подаване на заявления /електронен формуляр/ за включване в дейностите на Еразъм+ проект „Research and Conservation the Biodiversity and Climate“ се удължава до 03.01.2021 г.

Линк към формуляра може да намерите оттук:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbYeffPliUijTUjnWmb5liXF46bvttNDvvhTSCm3A-tUNlBWSVhNRkFIWVJYVEs1SzlYNkU1UzVSMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbYeffPliUijTUjnWmb5liXF46bvttNDvvhTSCm3A-tUNlBWSVhNRkFIWVJYVEs1SzlYNkU1UzVSMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbYeffPliUijTUjnWmb5liXF46bvttNDvvhTSCm3A-tUNlBWSVhNRkFIWVJYVEs1SzlYNkU1UzVSMi4u