ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ДНЕВЕН РЕЖИМ ОТ 12 ДО 26 МАРТ 2021 !

№ на часV, VIи VII класОРЕСVIII, IX, X, XIи XII класОРЕС1 час08:30 – 09.0008:30 – 09.052 час09:15 – 09.4509:15 – 09.503 час10.00 – 10.3010.00 – 10.354 час10.55 – 11.2510.55 – 11.305 час11.40 – 12.1011.40 – 12.156 час12.25 – 12.5512.25 – 13.007 час13.10 – 13.4013.10 –...
ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

По-благоприятни условия за участие в краткосрочни обучения по проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.), предоставяме на Вашето внимание следната информация:...
Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

През 2020/2021 г. в училището функционира един клуб: „Дигитални създатели“ с ръководител Адриана Антонова Янева-ДимитроваВ клуба участват 21 ученици. Цели: Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения на учениците в областта на информационните и...