Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Скъпи четвъртокласници, Уважаеми родители, На 14.05.2022 година /събота/ от 9:00 часа в сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, ще се проведе Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас. СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ...
График за дейностите по приема на учениците в V клас за учебната 2022/2023 г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ВПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

Съгласно Заповед № 3 – 812/18.04.2022 г. на Началника на РУО – Хасково е утвърден: Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 годинa в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково Брой паралелки – 1 Брой места  –...
График за дейностите по приема на учениците в V клас за учебната 2022/2023 г.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в Vклас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за учебната 2022/2023 година.(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие счл.50 и Раздел IV от...
График за дейностите по приема на учениците в V клас за учебната 2022/2023 г.

Приключи записването на ученици по държавен план-прием в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2021-2022 година

Приключи записването на ученици в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ гр.Хасково Свободни места няма! Благодарим на всички, които избраха нашето...