Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2023-2024 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2023-2024 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Важнодържавен план-прием в V класв ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ град Хасково за учебната 2023/2024г. Уважаеми родители на четвъртокласници, във връзка с приемането на заявления за участие в приема в V клас за учебната 2023-2024 година ви уведомяваме следното: Заявления...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС – ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ !!!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС – ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ !!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ СЛЕДНОТО: Всички семейства. чиито деца са записани за първи път в ОСМИ клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от...
ВАЖНО!!! относно ученически книжки

ВАЖНО!!! относно ученически книжки

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, От учебната 2019/2020 година в училището се интегрира използването на електронен дневник за осъществяването на комуникацията с родителите /чл. 208, ал.3 от ЗПУО/. Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна и лесна за...