Родителска среща на родителите на новоприетите ученици от 5. и 8. класове за учебната 2023/2024г.

Родителска среща на родителите на новоприетите ученици от 5. и 8. класове за учебната 2023/2024г.

Уважаеми родители, Родителската среща за новоприетите ученици от 5. клас ще се проведе на 05.09.2023г. от 17:00ч. Родителската среща за новоприетите ученици от 8. клас ще се проведе на 07.09.2023г. от 17:30ч. Разпределението на стаите по класове ще бъде поставено във...
Родителска среща на родителите на новоприетите ученици от 5. и 8. класове за учебната 2023/2024г.

Родителска среща

Уважаеми родители,         На 20.10.2022 г. /четвъртък/ от   18 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 5 ,6 ,7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас.         Срещата ще се проведе в училище ПМГ „Акад. Боян...