ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, кактоследва: VІІ клас Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа...