Свободни места

Свободни места

СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 7 КЛАС: Общообразователна подготовка, прогимназиален етап, учениците в паралелката са приети с държавен-план прием от 5 клас. Срок за подаване на заявления – от 17.08.2022 г. до 26.08.2022 г., от 9.00 до 15.00 в канцеларията на...
Свободни места

Свободни места

СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 9А КЛАС: Профил „Математически“, паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 10А КЛАС:...
Свободни места за ученици към 02.11.2021г. – учебна 2020-2021 година

Свободни места за ученици към 02.11.2021г. – учебна 2020-2021 година

10 А клас – Профил „Математически“ Паралелка: „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; 1 място 12 Г  клас – Профил „Софтуерни и...