Стартиране на селекционна процедура за избор на ученици-участници в образователна мобилност в ИСПАНИЯ по проект на програма Еразъм+

от | Новини, Програма "ЕРАЗЪМ+"

Уважаеми ученици,    Предстои реализирането на образователна мобилност по проект „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“, която ще се проведе в град Марбела, Испания в периода 14.03.2022 – 18.03.2022 г.. В нея като преки участници ще се включат 6 ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, придружени от двама учители. В тази връзка ще се проведе селекционна процедура, която ще излъчи учениците-участници.     В тази връзка учениците трябва да изпълнят поставените задачи и да ги изпратят в срок до 05.02.2022 г. на електронен адрес: resources@pmg-haskovo.org

 Постановка на задачата:

Създайте 4 минутно видео във формат *.mp4 на тема: 

„Моята визия за състоянието на планетата и нейните ресурси след 10 години“


За създаване на видео материала може да използвате някоя от платформите:
https://www.flexclip.com/
https://www.canva.com/video-editor/
https://www.kapwing.com/video-editor
и др.

* При използване на ресурси от глобалната мрежа спазвайте изискванията за авторско право. Онова, което създавате трябва да визуализира Вашата идея по темата.

Всеки ученик, които желае да се ключи в селекционната процедура заедно с видеофайла да представи трите си имена и класа, от който е.

Всеки видеоматериал може да получи максимално 15 точки.
Видеата ще се оценяват по следните критерии:
– Оригиналност на идеята – 5 точки
– Дизайн – 5 точки
– Умело използване на технологията за създаване на видеото – 3 точки
– Спазване на поставените изисквания за продукта /времетраене на видеото, файлов формат/ – 2 точки

https://erasmusbio.blogspot.com/