Заявления за стипендии за II учебен срок

Заявления за стипендии за II учебен срок

Напомняме, че срокът за подаване на документи за месечни стипендии за II срок на учебната 2018/2019 г. е от 11.02.2019 г. до 15.02.2019 г. включително. Учениците без родител/и, както и учениците с трайни увреждания, които получават този вид стипендия през I...
Заявления за стипендии за II учебен срок

Областен кръг на олимпиадата по английски език

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2019 г. от 9:00 часа в сградата на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково. Учениците следва да заемат местата си не по-късно от 8:45 часа след представяне на документ за...
Заявления за стипендии за II учебен срок

От 01.02.2019 г., започва подаване на заявления от учениците за записване в групи по интереси в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

От 01.02.2019 г., започва подаване на заявления от учениците за записване в групи по интереси в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.  Заявления може да получите от учителите, библиотеката, канцеларията и ст. 310. Учениците подават само...
Заявления за стипендии за II учебен срок

Одобрен проект на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от конкурса на Американска фондация за България

Във връзка с конкурса на Американска фондация за България за съфинансиране на извънкласни занимания 2018/2019 г. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е одобрено със следния проект: „Школа по състезателно програмиране 5 кл.“ Ръководител на групата е г-жа Коля Петрова –...
Сертификати от Кеймбридж за владеене на английски език на ниво С1

Сертификати от Кеймбридж за владеене на английски език на ниво С1

Ралица Стоянова и Александър Гочев от 12 В клас са поредните ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, получили сертификат от Кеймбридж за владеене на английски език на ниво С1, който им отваря вратите на университетите в чужбина....