ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ДНЕВЕН РЕЖИМ ОТ 12 ДО 26 МАРТ 2021 !

№ на часV, VIи VII класОРЕСVIII, IX, X, XIи XII класОРЕС1 час08:30 – 09.0008:30 – 09.052 час09:15 – 09.4509:15 – 09.503 час10.00 – 10.3010.00 – 10.354 час10.55 – 11.2510.55 – 11.305 час11.40 – 12.1011.40 – 12.156 час12.25 – 12.5512.25 – 13.007 час13.10 – 13.4013.10 –...
ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

По-благоприятни условия за участие в краткосрочни обучения по проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.), предоставяме на Вашето внимание следната информация:...
ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 18.02.2021-02.03.2021

В периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. обучението на учениците ще се осъществява по следния начин: -ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ – за учениците от 5, 6, 7, 10 и 11 класове -ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ – за...
ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ И 6-ТИ КЛАС В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

Уважаеми ученици, родители, Уведомяваме ви, че във връзка със Заповед № РД-01-98/14.02.2021г. на Министъра на здравеопазването от 15.02.2021г. се възобновява присъственото обучение на учениците от 5-ти и 6-ти клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ при спазване на всички...