ВАЖНО! XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

ВАЖНО! XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

Съгласно Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика за провеждането на ученическите олимпиади през 2019/2020 г., от 13 до 16 март 2020 год. в гр. Хасково ще се проведе XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА....
ВАЖНО! XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

Важно! Областен кръг на олимпиадата по български език и литература – 22.02.2020 г.- класирани ученици

Всички участници следва да се явят в сградата на Основно училище „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково. (бул. Г.С.Раковски №24) не по-късно от 8.30 часа на 22 февруари 2020 г.(събота). Началото е в 9.00...
ВАЖНО! XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

Важно! Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – класирани ученици

Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 29.02.2020 г. от 09,00 часа в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково. Учениците, които не желаят да се публикуват резултатите им от областния кръг на олимпиадата да представят копие...