Свободни места

Свободни места

СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 7 КЛАС: Общообразователна подготовка, прогимназиален етап, учениците в паралелката са приети с държавен-план прием от 5 клас. Срок за подаване на заявления – от 17.08.2022 г. до 26.08.2022 г., от 9.00 до 15.00 в канцеларията на...
Свободни места

Свободни места

СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 9А КЛАС: Профил „Математически“, паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 10А КЛАС:...
Резултати с класираните ученици по подадени заявления за участие в Държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Резултати с класираните ученици по подадени заявления за участие в Държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Уважаеми родители, скъпи четвъртокласници, Публикуваме общия протокол от резултатите на учениците, подали заявление за прием за V клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ на учебната 2022/2023 година тук и протокола за Първо класиране за прием в тази...
Резултати с класираните ученици по подадени заявления за участие в Държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

Важнодържавен план-прием в V класв ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ град Хасково за учебната 2022/2023г. Приемане на документи за участие в класиране от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ -каб. 101, етаж 1, от 08:00 до 17:00...