АБСОЛЮТЕН РЕКОРД в броя на класираните ученици за участие в Националния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика.

АБСОЛЮТЕН РЕКОРД в броя на класираните ученици за участие в Националния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика.

Рекорд в постиженията на школата по “Математическа лингвистика “ към ПМГ “Акад. Боян Петканчин” с ръководител г-жа Ваня Гочева А Б С О Л Ю Т Е Н Р Е К О Р Д в броя на класираните ученици за участие в Националния кръг на Националната олимпиада по математическа...
АБСОЛЮТЕН РЕКОРД в броя на класираните ученици за участие в Националния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика.

Любчо Балтаджиев отново е класиран за Националната олимпиада по математика и то с максимален брой точки – 28 от 28.

Любчо Балтаджиев отново е класиран за Националната олимпиада по математика. И то с максимален брой точки – 28 от 28.Поздравления!