ОЛИМПИАДИ – УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ОЛИМПИАДИ – УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Уважаеми ученици, Информираме Ви, че съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед РД 09-2784/ 29.10.2019 г., във връзка със защитата на личните...
ОЛИМПИАДИ – УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ОТ 30.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г.

Уважаеми родители и ученици, От 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците в гимназията да се извършва при следната организация: Обучението за учениците в дневна форма на обучение от V до XII клас ще се извършва синхронно в електронна среда...
ОЛИМПИАДИ – УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от 16.11.2020 до 27.11.2020 г.

Уважаеми родители и ученици, От 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. обучението на учениците в гимназията да се извършва при следната организация: Обучението за учениците в дневна форма от V до XII клас ще се извършва синхронно в електронна среда от...
ОЛИМПИАДИ – УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Седмица на кодирането в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Ежегодно през месец октомври се провежда Европейската седмица на кодирането, в която вземат участие ученици от различни възрастови групи от всички европейски страни. Тази година Седмицата на кодирането се провежда от 10.10 до 25.10.2020 г. Целта е да се мотивират...